Köszöntjük Weboldalunkon!


Kutak bejelentéséről

A tájékoztató elérhető: itt


Vagyonnyilatkozatok

A 2018. évi vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos tájékoztató és a formanyomtatványok elérhetők: dokumentumok

 

Adatvédelmi tájékoztató

A tájékoztató elérhető:  itt


KCR - Központi Cím Regiszter

TÁJÉKOZTATÁS

a központi címregiszter (KCR) létrehozásával kapcsolatos - lakosságot érintő - változásokról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. Ennek megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt a - azonos adattartalmú - nyilvántartást használja.

A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai (a továbbiakban: hivatal) a hedrehelyi, hencsei, kőkúti, mikei és visnyei címek felülvizsgálatát elkezdték, jelenleg a felülvizsgálandó címek tisztítása, a KCR adatbázis felállítása folyik. Ennek érdekében a közterületek elnevezése és a közterületek jellege a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően pontosításra és kiegészítésre került.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

ˇ beépítésre szánt területen fekvő teleknek,

ˇ beépítésre szánt területen fekvő telken

- létesített épületnek,

- létesített épületen belül található lakásnak,

- létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,

ˇ beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

- épületet létesítettek,

- létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,

ˇ beépítésre nem szánt területen fekvő telken létesített épület és pince,

ˇ olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,

ˇ és olyan ingatlan, amely a polgár személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXV. törvény 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogi szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál.

A címek tisztítása során ahol szükséges helyreigazítás, módosítás történt/fog történni. A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (pl. saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek.

Címváltozás esetén:

ˇ Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje illetékmentes.

ˇ A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.

ˇ Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.

ˇ A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.

A közszolgáltatók (E-ON, DRV Zrt. NAV, OEP, stb.) felé a hivatal a közterületek elnevezését és jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően.

A Kaposvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatikusan átveszi, így a lakosságnak ezirányban tennivalójuk nincs.

Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.

Amennyiben az újra történő házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom értesíti arról, hogy címükben változás következik be. Az értesítésben a lakókat (családonként 1 személyt) adategyeztetésre kérünk fel, melyben utcánként külön időpontot jelölünk meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy további információ a hivatal 06 (82) 721-229 számú telefonon kérhető.

A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérem a Tisztelt Lakosság szíves megértését, türelmét és együttműködését!

Új címek:
(A lista folyamtos frissítés alatt áll)

Település Irányítószám Közterület neve Házszám Hrsz.
Mike 7512 Hunyadi utca 10/A 140/1
Mike 7512 Kossuth utca 60/A 12/2
Mike 7512 Zrínyi utca 25/A 206/2
Mike 7512 József Attila tér 1 285
Mike 7512 József Attila tér 1/a 053/15
Mike 7512 József Attila tér 1/b 053/12
Mike 7512 József Attila tér 1/c 053/14
Mike 7512 József Attila tér 8/a 94
Mike 7512 Móricz utca 1 325
Mike 7512 Móricz utca 8/a 328
Mike 7512 Hunyadi utca 4/a 137/2
Mike 7512 József Attila tér 26/a 93/2
Mike 7512 Zrínyi utca 2/a 93/3
Mike 7512 Hunyadi utca 33/a 111/2
Mike 7512 Hunyadi utca 28/a 150/2
Hedrehely 7533 Petőfi utca 26/a 226
Hedrehely 7533 Petőfi utca 57/a 194/2
Hedrehely 7533 Kossuth utca 47/a 170/1
Hedrehely 7533 Szabadság utca 48/a 100/2
Hedrehely 7533 Kossuth utca 22/a 30/2
Hedrehely 7533 Petőfi utca 27/b 330
Hedrehely 7533 Petőfi utca 27/a 225/2


Vagyonnyilatkozatok

A 2018. évi vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos tájékoztató és a formanyomtatványok elérhetők: dokumentumok


Ügyfélfogadás

A 2017. évben a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2017. december 21. napjától 2018. január 01. napjáig szünetel. Az ügyfélfogadás 2018. január 02. napjától a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időbeosztása szerint működik.
Tájékoztatás -
Kaposvár és környékén lévő hulladéklerakás lehetőségeiről

Tájékoztató levél