Ebösszeírás 2023

Tisztelt Eb-tartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§(1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb-rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2023. évi eb-összeírás céljából kérem a Hedrehely, Hencse, Kőkút, Mike és Visnye Község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb-összeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2023. július 31. napjáig az Önkormányzat részére visszajuttatni – személyesen az önkormányzatnál leadni, vagy elektronikusan a mikeikozhiv@gmail.com email címre visszaküldeni – szíveskedjenek.

Az adatlap letölthető, fénymásolással, nyomtatással szabadon sokszorosítható, továbbá szükség esetén a Hivatalban további példányok beszerezhetőek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebtartó az összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi és a nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezheti az állatvédelmi hatóságnál.

Együttműködését köszönöm!

dr. Barka Tamás s.k.  

jegyző