BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2021. évi fordulója

Hirdetmény

Az Oktatási Minisztérium BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2021. évi fordulójáról

A pályázat a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az önkormányzat ez évben is úgy döntött, hogy részt kíván venni a pályázatban.

Ennek megfelelően pályázatot ír ki azon fiatalok számára, akik a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek. Az aktuális pályázati kiírást a www.emet.gov.hu oldalról tölthetik le.

Benyújtási határidő: 2021. november 5.

Kérjük a benyújtási határidő pontos betartását, mivel a határidőn túl érkezett pályázatokat a képviselő-testület érdemben nem tudja elbírálni.

Az Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Mike, 2021. október 07.

dr. Barka Tamás jegyző