Fogászati ellátás 2023. július 1-től újra elérhető Kadarkúton

Tájékoztatom, hogy a kadarkúti fogorvosi rendelőben a fogászati ellátás 2023. július 1-től újra elérhető.

Rendel: dr. Sármásy Árpád

Rendelési idő:

Hétfő: 7:00 – 13:00

Kedd: 14:00 – 20:00

Szerda: 7:00 – 13:00

Csütörtök: 14:00 – 20:00

Péntek: 14:00 – 20:00

Hétvégén, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon az ellátás továbbra is a Fogászati ügyeleten 7400 Kaposvár, Ezredév utca 13. szám alatt érhető el. Telefon: +36 (82) 427 480

Határszemle és parlagfű ellenőrzés tájékoztató 2023

A termőföld védelméről szóló törvény előírásai alapján, az Agrárminisztérium kiadta a 2023. évi határszemlék végrehajtására vonatkozó utasítását és útmutatóját, mely alapján a határszemléket ez évben a vármegye erdő nélküli termőterületének 15%-án kell végrehajtani.
A Kormányhivatal Földhivatali Főosztály mezőgazdászai a határszemléket 2023. május 15. napján kezdik meg és 2023. augusztus 31. napján fejezik be.

NHKV Zrt – Azbesztmentesítési pályázat 2022.06.20-tól

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináció és Vagyonkezelő Zrt. az illegális hulladéklerakások elkerülése, illetve a jogszerű hulladéklerakás támogatása érdekében azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági (természetes személy) ügyfelei részére 2022. június 20. napjától.

A pályázati feltételekről bővebb információ az NHKV honlapján megtalálható: https://nhkv.hu/hirek/2022/06/azbesztmentesitesi-palyazat-lakossagi-ugyfeleinknek/

Illetve amennyiben a honlapon nem találnak választ kérdéseikre, úgy forduljanak bizalommal az NHKV Zrt-hez az alábbi elérhetőségeken:

E-mail cím: azbeszt@nhkv.hu

Telefonszám: 06 (1) 999 64 64

Energetikai tanácsadás Magyar Mérnöki Kamara 2021

Az Országgyűlés módosította az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.), amely a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette a lakossági és kisvállalkozói energetikai tanácsadást.

Az Ehat. 21. § (4) bekezdése alapján az alábbi feladatokat végzi a MMK:

„21. § (4) A Magyar Mérnöki Kamara

a) a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét,

b) ösztönzi a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására,

c) a lakosság számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét,

d) tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról,

e) tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület energiahatékonyságának javítását szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok fenntarthatóbb alternatívával való helyettesítéséről.”

A tanácsadás az igénybe vevők részére a fenti szabályozás értelmében ingyenes, amennyiben vállalják a nyomon követéssel összefüggő kötelezettségeket. Ennek részleteiről az egyes menüpontokban található tájékoztatókban olvashatók további információk.

 

A tanácsadásról általánosságban

Annak érdekében, hogy a tanácsadás megfelelően megalapozott és dokumentált legyen, a Kamara összeállított külön-külön a lakosság, valamint a vállalkozások esetében kitöltendő állapotfelvételi adatlapokat. Az igénybe vevőkre szabott adatfelvételi lapok megtalálhatók és letölthetők az egyes menüpontokból.

Az állapotfelvételi adatlap összeállításának legfőbb célja, hogy képet kapjunk a tanácsadásban érintett épület, illetve az ott végzett tevékenységgel összefüggő energiafelhasználási szokásokról.

Másik fontos célja, hogy az összehasonlíthatóság érdekében legyen egy kiinduló állapotot tartalmazó alapdokumentum, majd pedig a tanácsadás alapján elvégzett energiahatékonyságnövelő intézkedések utáni állapotfelmérés. E két dokumentum összevetésével biztosítható az eredményesség mérése.

A tanácsadás így, egyértelműen adatokhoz kötött elemzésre támaszkodhat, amelyet vagy az érdeklődő, vagy a kérdés feltevője tölt ki a tanácsadás tárgyát jelentő épületről az eredményes tanácsadáshoz szükséges adatokkal. A tanácsadás dokumentálása egyben a tanácsadó díjazásának alapja is.

A tanácsadás menete

A tanácsadás igénybevételére előzetes időpontegyeztetést követően online felületen, személyesen, vagy a kitöltött és aláírt adatfelvételi lap elektronikusan, illetve postai úton történő megküldésével nyílik lehetőség. A tanácsadás folyamatának részleteiről az egyes menüpontokban olvashat továbbiakat.

Az adatfelvételi lap kitöltéséhez igény szerint telefonon (+3630/460-9623), vagy emailben (tanacsadas@mmk.hu) segítséget nyújtunk. A telefonszám a telefonos ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 9:00-12:00 óra között, kedd, csütörtök 13:00-16:00 óra között) hívható.

A csatolandó mellékleteket a kitöltést követően beszkennelve, vagy postai úton el kell juttatni a kamara adatfelvételezője részére. Későbbiekben várható, hogy lakossági fórum keretében is lehetőség lesz a konzultáció igénybevételére.

Amennyiben rendelkezésre áll a szükséges információ a konzultáció elvégzéséhez, a Kamara képviselője egyezteti a konzultáció időpontját, módját, ismerteti a tanácsadás igénybevételének feltételeit, az igénybe vevő által vállalandó feltételeket, valamint jelzi az esetleges nyitott kérdéseket.

A megbeszélt időpontban a Kamara tanácsadója felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel. Amennyiben minden információ ismert, a tanácsadó rövid áttekintés alapján felvázolja a lehetséges energiamegtakarítást eredményező javaslatokat, a különböző alternatívákat. Szükség szerint pontosítja az igénybe vevővel a meglévő állapotot, használati szokásokat, a tanácsadásra feltett kérdéseket. Lehetőség szerint komplex áttekintést adva az egyedi igényekhez igazodva. A tanácsadó az igénybe vevő menet közben felmerülő kérdéseit megválaszolja.

A tanácsadás zárásaként a szóban elhangzottakról:

·         a javasolt alternatívákról;

·         a különböző tervezői, illetve energetikus szakember bevonását igénylő feladatokról és

·         a szakemberek fellelhetőségének módjairól;

·         az aktuális energiahatékonysági beruházásokat segítő pályázati lehetőségekről

írásos emlékeztető készül. Az emlékeztető – terjedelmétől függően – utólag is készülhet és elektronikusan vagy postai úton kerül eljuttatásra az igénybe vevőnek.

Felhívjuk figyelmét!

A tanácsadás keretében a tanácsadó:

·         a megoldás lehetséges és javasolt irányáról, módjáról, eszközeiről, a megoldásban lehetséges közreműködők fellelhetőségéről és a figyelembe veendő legfontosabb szempontokról ad tájékoztatást;

o       nem végez tervezési jogosultságot igénylő feladatokat, a tanácsadás nem tervezés, nem a megoldás részleteinek kidolgozását és/vagy a megoldás helyszíni adaptációját jelenti;

o       nem készít energetikai tanúsítványt, nem végez energetikai auditot, veszteségfeltárást, helyszíni méréseket, azonban tartalmazhatja ezek elvégzésének szükségességét és tájékoztathat arról, hogy hol találhatók meg az e tevékenységek végzésére jogosult személyek és szervezetek;

o       nem javasol konkrét beépítendő eszközt és konkrét technológiát, készülék típust;

o       nem javasol konkrét személyt, céget a tervezés, kivitelezés elvégzésére.

A tanácsadás alapján elért energiamegtakarítás nyomon követése

Az adatok megismerhetőségén és feldolgozásán túl, annak érdekében, hogy a tanácsadás alapján megvalósított energiahatékonysági beavatkozások eredményessége nyomon követhető legyen, az igénybe vevőnek vállalnia kell, hogy:

a.      az energiahatékonysági beavatkozás megvalósulását követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a MMK-t az adatfelvételező útján (ennek elősegítésére egy bejelentő nyomtatvány került összeállításra);

b.      amennyiben készül tanúsító szakember által kiállított hiteles energetikai tanúsítvány a megvalósított energiahatékonysági beavatkozásokat követő állapotról, azt a kiállítást követő 15 napon belül másolatban a MMK rendelkezésére bocsátja;

c.      az energiafelhasználás változásának (megtakarítás/növekedés) tényleges mértékéről a nyomon követhetőség érdekében, a megvalósítást követő 6 hónapon belül az adatfelvételi lap és a tanácsadás során megjelölt mellékletek ismételt benyújtásával nyilatkozik.

A tanácsadási szolgáltatásunk hamarosan elindul, addig is tekintse át a fenti menüpontokban olvasható információkat, illetve felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk a tanacsadas@mmk.hu címre írt e-mailben.


Gyakran feltett kérdések

Kell fizetni a tanácsadásért?
Nem, azonban a nyomon követési kötelezettséget teljesíteni kell, ez a tanácsadás „ára”.

Hogyan vehető igénybe a tanácsadás?
On-line felületen, személyesen (amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek), elektronikusan vagy postai úton benyújtott adatfelvételi lap és szükséges mellékleteinek megléte esetén. Az adatfelvételi lapok letölthetők az egyes menüpontokból.

Kell időpontot foglalni az online tanácsadáshoz?
Igen. Az online tanácsadást előzetes időpontegyeztetés mellet tudjuk biztosítani, melyet a kitöltött adatlap beérkezését követően pontosítunk Önnel.

Hol van lehetőség a személyes tanácsadás igénybevételére?
Jelenleg személyes tanácsadásra nincs lehetőség, amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek elindítjuk ezt a változatot is. A személyes tanácsadást Budapesten a MMK székhelyén fogjuk biztosítani. Folyamatban van a területi tanácsadó hálózat létrehozása ezért kérjük kísérje figyelemmel honlapunkat az aktuális információkért, a további tanácsadó pontok elérhetőségéért.

Hol kaphatok előzetesen információt a tanácsadásról?
Információkért írjon nekünk e-mailt a 
tanacsadas@mmk.hu címre. Néhány munkanapon belül visszajelentkezünk a válasszal.