Ügyfélfogadási szünet 2022 december 27-30.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

  1. december 27-től (kedd) – 2022. december 30-ig (péntek)

a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel!

Anyakönyvvezető elérhetősége haláleset anyakönyvezése esetén: 06 70/334-4940

Első ügyfélfogadási nap: 2023. január 2.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dr. Barka Tamás jegyző

Tájékoztatás a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén – határozatlan időre szólóan – az alábbi helyi adót vezeti be: helyi iparűzési adó

A Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

3. Helyi iparűzési adó

5.§ (1) Adóköteles Mike község illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

6.§ (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

7.§ Az adó alapját a Htv. 39. §, 39/A. § és a 39/B. § alapján kell megállapítani.

8.§ Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

9.§ Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41. § és a 42. §-aiban foglaltak az irányadóak.

10.§ (1) Adómentes az a vállalkozó, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/A. §-a vagy 39/B. §-a alapján számított, vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót adómentesség illeti meg, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.