A kadarkúti fogorvosi rendelőben a rendelés 2023.08.10 és 08.14 között valamint 08.18-án szünetel

Tisztelt Lakosság!

A kadarkúti fogorvosi rendelőben a rendelés

2023.08.10 és 08.14 között

valamint 08.18-án

szünetel

Következő rendelés: 2023.08.15 Kedd

Az EMMI rendelete alapján a fogászati ellátás csak kizárólag előzetes,telefonos időpont egyeztetés alapján vehető igénybe.

Időpontot foglalás rendelési időben a  +36303315009 telefonszámon.

Hétvégi ügyelet: szombat,vasárnap 8-14-ig

Kaposvár Ezredév utca 13

Dr. Sármásy Árpád fogszakorvos és Molnár Katalin asszisztens

Szociális ügyintéző ügyfélfogadása Hencse Hedrehely Visnye Kőkút településeken 2023

H I R D E T M É N Y

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője csütörtökönként

8:00 -8:30 között Hencsén a polgármesteri hivatalban
(7532 Hencse, Kossuth u. 41.),

8:45 -9:15 között Hedrehelyen a polgármesteri hivatalban
(7533 Hedrehely, Szabadság u. 76.),


9:30 -10:00 között Visnyén a polgármesteri hivatalban
(753 Visnye, Fő u. 20.),

10:30 -11:00 között Kőkúton a polgármesteri hivatalban
(7530 Kőkút, Arany János u. 10.)

tart ügyfélfogadást.

Mike, 2023. augusztus 1.

dr. Barka Tamás sk.
jegyző

Ebösszeírás 2023

Tisztelt Eb-tartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§(1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb-rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2023. évi eb-összeírás céljából kérem a Hedrehely, Hencse, Kőkút, Mike és Visnye Község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb-összeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2023. július 31. napjáig az Önkormányzat részére visszajuttatni – személyesen az önkormányzatnál leadni, vagy elektronikusan a mikeikozhiv@gmail.com email címre visszaküldeni – szíveskedjenek.

Az adatlap letölthető, fénymásolással, nyomtatással szabadon sokszorosítható, továbbá szükség esetén a Hivatalban további példányok beszerezhetőek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebtartó az összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi és a nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezheti az állatvédelmi hatóságnál.

Együttműködését köszönöm!

dr. Barka Tamás s.k.  

jegyző

Ügyfélfogadási szünet 2022 december 27-30.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

  1. december 27-től (kedd) – 2022. december 30-ig (péntek)

a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel!

Anyakönyvvezető elérhetősége haláleset anyakönyvezése esetén: 06 70/334-4940

Első ügyfélfogadási nap: 2023. január 2.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dr. Barka Tamás jegyző

Tájékoztatás a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén – határozatlan időre szólóan – az alábbi helyi adót vezeti be: helyi iparűzési adó

A Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

3. Helyi iparűzési adó

5.§ (1) Adóköteles Mike község illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

6.§ (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

7.§ Az adó alapját a Htv. 39. §, 39/A. § és a 39/B. § alapján kell megállapítani.

8.§ Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

9.§ Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41. § és a 42. §-aiban foglaltak az irányadóak.

10.§ (1) Adómentes az a vállalkozó, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/A. §-a vagy 39/B. §-a alapján számított, vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót adómentesség illeti meg, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Hulladékszállítási naptár 2023.01.01 – 2023.12.31

A településre vonatkozó naptárt lehetőségük van honlapon is megtekinteni az alábbi linkre kattintva: https://www.khg.hu/hulladekszallitasi-naptarak-2023

A naptár tartalmazza a kommunális és szelektív hulladékszállítási időpontokat, a lomtalanítás időpontját, valamint a regisztrációhoz kötött fenyőfaszállítási és zöldhulladékszállítási időpontokat.

Hőségriasztás 2022. augusztus 04. (csütörtök) 00.00 órától 2022. augusztus 06. (szombat) 24.00 óráig

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ – összes tényező számbavétele alapján készített – szakmai ajánlását figyelembe véve – az ország egész területére vonatkozóan

az országos tisztifőorvos2022. augusztus 04. (csütörtök) 00.00 órától 2022. augusztus 06. (szombat) 24. 00 óráigIII. fokú hőségriasztástrendelt el.

Közigazgatási szünet 2022. augusztus 15-től (hétfő) – 2022. augusztus 19-ig (péntek)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy közigazgatási szünet lesz

2022 augusztus 15-től (hétfő) – 2022. augusztus 19-ig (péntek)

Ügyelet: minden nap 09:00-től 10:00-ig
Ügyeletes elérhetősége: 06 82/721-229

Anyakönyvvezető elérhetősége: 0620/851-1434

A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dr. Barka Tamás jegyző